TARTALOMS

Sigillum

kis kép, szobor vagy dombormű (v. ö. Emblema, Crusta); így nevezték különösen a pecsétgyűrűk köveit s a kő lenyomatát, a pecsétet magát is. Terra sigillata (l. o.) volt a neve annak a lemnusi vörös földnek, a melyből finom díszedényeket készítettek; nevét arról a rányomott sigilliumról kapta, a melylyel kereskedésbe bocsátották.

F. G.