TARTALOMS

Sigynnae, Siginni

Sigunnai, Siginnoi, egy nép, melynek lakóhelye a régiek szerint hol a Caspius tenger, hol az Ister mellékén keresendő. Herodotus (5, 9) leirásában saját állításuk szerint Mediából származtak és a medusok módjára éltek. Apró, bozontos lovaik csak szekérbe való fogásra voltak alkalmasak; a mely leány legjobban tudott hajtani, maga választhatott magának férjet. Némelyek szerint a czigányok legrégibb nyomát találhatni a leirásban. Strab. 11, 520.

P. K.