TARTALOMS

Silloi

gúnyos hangu költemények, stilusban és gondolkodásban rokonai Archilochus iambusainak; a philusi Timon három könyv stillust írt, de csak töredékei maradtak meg; Xenophanes is ily költeményekkel alapította meg hirnevét, bár még ezeket akkor nem hívták e néven. Ezen egész irodalomra nézve főforrás Curt Wachsmuth De Timone Phliasio ceterisque sillographis Graecis (1859) czímű értekezése és Sillographi Graeci (1885) czímű töredékgyüjeménye.

S. K.