TARTALOMS

Sintica

h Sintikh, a thraciai Sinti (Sintoi) nevű néptől lakott macedoniai vidék, Keletre Crestoniától és Északra Bisaltiától egész a Strymonig és Prasias taváig, Heraclea Sinctia városával. Liv. 42, 51. 45, 29. Thuc. 2, 98. Strabo (7, 331) e Sintoi nevű népet a Homerusnál (Il. 1, 594) említett, Samothrace és Lesbos szigetén levő SintieV-szel hozza kapcsolatba.

P. K.