TARTALOMS

Siphnus

SijnoV, Cyclasok néven ismert szigetcsoport egyik tagja, Seriphustól DK. felé; terjedelme körülbelül 74 km.2 Gazdag volt nemes érczekben, különösen aranyban, melynek bányászata a lakosságot oly vagyonossá tette, hogy a leggazdagabbnak tartották az összes szigetlakó görögök között. A bányajövedelmek évi tizedéből a S.-beliek Delphiben gazdag kincses házat állítottak fel, később a bányatelepek, melyek a tenger közelében feküdtek, víz alá kerülvén, legnagyobb részben tönkre mentek. Azt hitték, hogy ez azért történt velök, mivel a pythói Apollo részére a kincsek küldözgetésével felhagytak. De azért a lakosság jóléte fenmaradt tovább is, mivel virágzó agyag-ipara még mindig elég bő jövedelmet biztosított. S. Melusszal és Seriphusszal együtt megtagadta Xerxesnek a meghódolást (Hdt. 8, 46. 48); majd az athenaei szövetség tagjává lett, s ekkor 3 majd 9 talentum évi adót fizetett. Városa, Siphnus, fényes templomaival s más pompás középületeivel a keleti part egyik meredek kiszögellésén feküdt. Más helyek rajta Minoa és Apollonia voltak. A sziget neve m. Szifenosz, olaszúl Sifanto. V. ö. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2, 479 skk.

ZS. B.