TARTALOMS

Sittius

Publius, nuceriai származású nagykereskedő, P. Sulla barátja. A Catilina féle összeesküvés kitörését megelőzőleg Hispaniában időzött (Cic. Sull. 20, 56), majd visszatérvén Romába, az összeesküvésben való részvétele miatt törvény elé került. Az itélet elől Hispaniába, majd Africába szökött, hol mint zsoldosvezér maga szervezte csapatjával a benszülött fejedelmek szolgálatában jelesen működött. Sall. Cat. 21. App. b. c. 4, 45. Kr. e. 46-ban Bocchus mauretaniai királylyal Caesar pártjára állott, az ellenpárti Jubát megverte s ezzel Caesarnak igen nagy szolgálatot tett. Caes. b. Afr. 25. 36. 48. 93. Dio Cass. 43, 3. Caesar hálából neki adta Numidia nagy részét, hol azonban Caesar halála után nemsokára elveszett. App. b. c. 4, 54.

T. K.