TARTALOMS

Skomion oroV

macedoniai hegység, a mely Délről Északra a Haemus felé húzódik, a Scardontól Keletre; ma a Kurbetszka Planina. Thuc. 2, 96.

P. K.