TARTALOMS

Smintheus

SminJeuV, körülb. annyi mint «egérölő», Apollo mellékneve (Hom. Il. 1, 39), a mely néven őt Chrysében és más városokban és szigeteken (Tenedus, Lindus, Hamaxitus, Creta) tisztelték. Magát a nevet kétféleképen származtatták: Sminthe városáról Troasban vagy az egér (trójai) nevéről (SsminJoV; Aelian. 12, 5), a mely által a jóslás jelképe volt. Mint egérölőről emlékszik meg Apollóról a monda, a mely szerint Troas tartományt, mely az egerektől sokat szenvedett, ezen csapástól megszabadította. Egy másik monda szerint ezt a nevet Apollo a teucrusoktól kapta, a kik Cretától Scamander vezetése alatt kivándoroltak. Ezeknek ugyanis azt mondta egy jóslat, hogy telepedjenek le ottan, a hol őket «földben szülöttek» fogják háborgatni. Történt azután, hogy midőn a teucrusok Troas partján kikötöttek és ott reájuk virradt, azt látták, hogy az egerek éjjelen által pajzsaikat és ijjaikat megrágták. Erről a jóslatról nevezték aztán Apollót S.-nak. Serv. Aen. 3, 108. Strabo 13, 604. 605. 613. A chrysei templomban volt az isten képe, lába alatt az egérrel. Ez Scopas műve, melynek kisded képe Alexandria Troas rézpénzein is fordul elő (Gardner, Types of Greek Coins, 176). Más éremképeken a kezén tartja az isten az állatot. V. ö. Wardle Fowler, Class. Rev. 1892.

L. M.