TARTALOMS

Soccus

bőrből vagy nemezből készült férficzipő vagy papucs, melynek viselését nem tartották férfias dolognak; elpuhult emberek szerették hordani, mert nem volt rajta fűzőszalag (Isid. or. 19, 34, 12: Socci non ligantur, sed tantum intromittuntur). Mint a comoediában játszó szinészek rendes czipőviselete a soccus átvitt értelemben jelentette magát a vígjátékot és a vígjáték költészetet, úgy mint a cothurnus a tragoediát és a tragikus költészetet. Hor. a. p. 81. 90. epist. 2, 1, 174.

PR. J.