TARTALOMS

Solis lacus

limnh ’Helioio, Homerusnál (Od. 3, 1, v. ö. Il. 7, 421) egy tó, a melyből reggelenkint kikél a nap, hogy égi utját elkezdje. Ebben némelyek a Caspius tónak földrajzi sejtelmét látták, de talán helyesebb nyomon járnak, a kik azt hiszik, hogy itt a költő az Oceanusnak egy kiszélesedett öblére gondol. Aeschylus (fragm. 178 Schütz) ismer egy Nyugaton fekvő tavat is, a melybe Helius alámerül.

L. M.