TARTALOMS

Solstitium

napfordulás, első sorban a nyári (s. aestivum, Jerinh troph, a télit brumának = brevissima dies, nevezték), az idő, midőn a nap pályáján megállni látszik (Varro l. l. 6, 8 ed. Spengel: Solstitium, quod sol eo die sistere videbatur, quo ad nos versum proximus est); ez Plinius szerint (n. h. 18, 68) jun. 24-én történik, midőn a nap a rák jegyében van (solstitium peragi in octava parte cancri et VIII. Kal. Jul. diximus), ma már az ikrekbe esik. A nap ekkor éri el az ecliptica legmagasabb pontját s innen kezdve mindinkább közeledik az aequatorhoz, míg azt az őszi aequinoctium alkalmával metszi; innen jut aztán a déli éggömbön folytonosan emelkedve dec. 21.-én a bak jegyében a téli s.-ba.

SZI. GY.