TARTALOMS

Solus, Soluntum, SolouV

Sicilia é.-i partján fekvő erős város, Panormus és Thermae között, alkalmas kikötő-helylyel, kb. 8 km.-nyire az Elentherus torkolatától; m. Solanto romjai. Thuc. 6, 2. Cic. Verr. 3, 43.

ZS. B.