TARTALOMS

Sophaenetus

SojainetoV, Kurou anabasiV-t írt. S. talán azonos a stymphalusi Sophaenetusszal, ki részt vett a Xenophon által leírt hadjáratban. Xenophon több helyütt (an. 1, 1, 11. 2, 33. 2, 5, 37 é. t.) idézi.

SCH. S.