TARTALOMS

Swjronistai

a fiatal emberek felügyelői az athenaei gymnasiumokban; számszerint tizen voltak és évenként chirotonia utján választották őket; naponta egy-egy drachmát kaptak fizetésül. Az egyes demosok kiküldöttjeinek ünnepi gyülése alkalmával a rendőrségi tisztet teljesítő egyéneket is ugyanezzel a névvel illették.

PR. J.