TARTALOMS

Soracte

m. Monte Soratte, 681 m. magas hegy Etruriában, a Tiberishez közel, 5 római mfre Romától. Gyakran hóborította csúcsán Apollo hires temploma állott, a kinek az egész hegy szentelve volt s a ki ott mindenféle ünnepekben részesűlt. Verg. A. 11, 785. Hor. od. 1, 9, 1.

SZ. IS.