TARTALOMS

Sosicrates

SwsikrathV. – 1. az új attikai vigjáték egyik mivelője, két művének czíme ismeretes. – 2. Rhodusi bölcsész és történetíró, forrásul szolgált Diogenes Laërtiusnak diadocai czímű művével, Krhtika czímmel írt történeti művet, továbbá a római polgárháborúk történetét. – 3. Ismeretlen korból való szónok, fennmaradt néhány töredéke. – 4. L. Socrates, 2.

S. K.