TARTALOMS

Sostratus

SwstratoV. – 1. Kalóz, a ki az athenaeieknek egy szigetét Halonesust elfoglalta, de onnan macedoniai Fülöp elüzte. – 2. Amyntas fia, Hermolausszal N. Sándor ellen összeesküvést szőtt. – 3. Több munkát ismerünk e név alatt, a nélkül, hogy azok szerzőivel tisztában volnánk. Legnevezetesebbek: peri zwwn (Athen. 7, 303B. 312E) vagy peri jusewV zwwn (schol. Nic. Th. 565. 747), peri arktwn (schol. Theocr. 1, 115), peri blhtwn h daketwn (schol. Nic. Th. 336), muJikhV istoriaV sunagwgh (Plut. de f. 24), kunhgetika (st. 64, 33), Turrhnika (Plut. parall. min. 28), peri potamwn (Plut. de f. 2), Qrakika. St. 7, 66.

SCH. A.