TARTALOMS

Swthr, Sawtihr

Servator, annyi mint megmentő, megóvó, mellékneve mindazoknak az isteneknek, a kik a városokat és országokat védik, továbbá az emberek épségét föntartják. Ilyen Zeus, a kinek ezen a réven a lakomán az első poharat fölajánlották. Athen. 2, p. 38D. Templomát Athenaeben Conon építette. A piaczi szerencsét és a szerencsés révbe jutást is neki tulajdonították, és azt hitték, hogy a kígyómarástól megszabadit. Paus. 9, 26, 5. S. mellékneve van még a Dioscurusoknak, a kik az embereket megóvják a tengeri viharban; továbbá Heliusnak (Megalopolisban), Apollónak (Ambraciában), Dionysusnak, a ki álomban megmutatja a betegnek az orvosszert; Hermesnek, Posidonnak (a ki hajótöréskor partra segít) és Asclepiusnak. Érdekes Heracles S., a kinek a gyógyító források voltak felajánlva, köztük Magyarország földjén a máig ismeretes Herkulesfürdő. Alkalmazták ezt a nevet még a gyógyítással foglalkozó daemonokra és hősökre is, pld. Chironra, Prometheusra, Aciliusra stb. Sőt császárokra és királyokra is, pld. Aurelianusra, Constantinusra, Ptolemaeus Langira és 4-ik antiochusra stb. Swteira, Sospita a mellékneve némely istenasszonynak, mint a kik az emberek egészségéről és jólétéről gondoskodtak; nevezetesen: Artemis, Hera, Persephone, Hecate, Athene. Swthria a szerencsés menekülésnek megszemélyesítése, melynek temploma és szobra volt Patraeben (Paus. 7, 21, 2) és Aegiumban. Paus. 7, 24, 2. Swthria első sorban a Zeus S.-nek bemutatott áldozatok, továbbá minden olyan áldozat, a melyben vagy a hadsereg és hadvezér szerencsés megmeneküléséért, vagy azért mondtak hálát, hogy a családapa vagy valamely családtag valamely betegségből szerencsésen kigyógyult. Panofka, Die Heilgötter der Griechen (Berlini akad. ért. 1843. 257 skk. ll.)

L. M.