TARTALOMS

Sotion

Swtiwn. – 1. Peripatetikus philosophus Kr. u. az 1. században, alexandriai származású, Seneca tanítója és egy keraV, ’AmalJeiaV czímű gyűjteményes munka szerzője. – 2. Valószínűleg szintén peripatetikus, a Kr. u. 2-ik században, sokat használt könyvet írt diadocai (twn jilosojwn) czimmel. Továbbá említik egy Duskleioi elegcoi és egy peri twn TimwnoV sillwn cz. művét. – Zeller (3,2 676) egy harmadik S.-ról is tesz említést, a ki a Sextisusok iskolájába tartozott s talán az elsővel azonos.

S. K.