TARTALOMS

Spartolus

SpartwloV, Chalcidice macedoniai félszigeten fekvő város, Olynthustól Északra. Thuc. 2, 79. Xen. Hell. 5, 3, 6.

P. K.