TARTALOMS

Sphodrias

SjodriaV. – 1. Spartai hadvezér, ki Kr. e. 378-ban Thespiaet ostromolta; innen akarta a Piraeust is hatalmába keríteni, de ezen törekvése hajótörést szenvedett. Xen. Hell. 5, 4, 15. 20. 24. 33. 63. 6, 4, 14. – 2. Cynikus bölcselő, ki egy tecnh erwtikh czímű munkát írt. Athen. 4, 162B.

K. J.