TARTALOMS

Stajenus

sabellus eredetű ember, ki C. Aelius Paetus nevet vévén fel, becsempészte magát a gens Aeliába. Kr. e. 77-ben mint quaestor Mam. Aemilius seregében lázadást szított. 76-ban egy gyámfia érdekében folytatott pörnél nagy összeget elsikkasztott. 74-ben mint bíró a mérgezésre való felbujtással vádolt Oppianicustól sok pénzt fogadott el (l. Statii, 1), állítólag azon föltétellel, hogy ezen az összegen bírótársaival megosztozkodjék. Ő azonban az egész összeget megtartotta magának. Oppianicus elitéltetése után a pénz visszaadására kényszerítették. Cic. Cluent. 25, 68. 28, 78. 36, 99. Verr. 2, 32, 78.

T. K.