TARTALOMS

Stataria

(t. i. comocdia). Donatus és Calpurnius a római comoediákat a szerint a mint személyeikben a szenvedélyes izgalom kisebb vagy nagyobb mértékben van meg vagy pedig a két szélsőség közt mintegy középhelyet foglal el, statariae, motoriae és mixtae (ex utroque actu consistentes) elnevezésekkel különböztették meg. Euanth. de com. p. 7. Plautus darabjai ez alapon általában a com. motoriae közé tartoznak (a Captivi és a Trinummus stataria), Terentiusé pedig a mixtae közé (Phormio azonban motoria, Heautontimorumenos pedig stataria). Don. ad Heaut. prol. 25. Adelphi prol. 24. Innen aztán később a szinészeket (Don. in Ter. Ad. prol. 24. Quint. 11, 3, 178) és szónokokat (Cicero Brut. 116, 239) is előadásuk nyugodt vagy szenvedélyes volta szerint statarii és motorii névvel jelölték.

SZ. I.