TARTALOMS

Statorii

– 1. Q. Stat., a Scipiók alatt Kr. e. 213-ban Hispaniában szolgált mint centurio, elvállalta a küldetést a numida királyhoz Syphaxhoz seregének begyakorlása czéljából. Liv. 24, 48. – 2. L. Stat. követte Kr. e. 203-ban Laeliust Syphaxhoz, még pedig, hogy Syphax föl ne ismerje, Laelius mint rabszolgával bánt vele. Valószínűleg az előbbinek fia. Front. strat. 1, 1, 3.

B. G.