TARTALOMS

Sthlai

nyilvános hirdető- vagy emlékoszlopok Athenaeben, melyekre hivatalos végzéseket, rendeleteket, törvényeket, itéleteket véstek be. SthlithV a neve annak, a ki ellen megbecstelenítő itélet volt ilyen sthlh-re bevésve és nyilvánosan kiállítva (sthliteuesJai); ez esetben a sthlh ,pellengérrel’ és az ige ,kipellengérezéssel’ fordítható. A síremlékekről l. Temetkezés, Sepulcrum és Columna.

GY. GY.