TARTALOMS

Stertinii

– 1. L. Stert., Hispania proconsula (199–196-ig Kr. e.); később követségbe ment Macedoniába a Fülöppel kötendő béke ügyében. Liv. 31, 50. 33, 27. – 2. Stoikus bölcsész. Damasippius tanitója. Horatius tréfásan nyolczadik bölcsnek (sapientum octavus) nevezi (sat. 3, 2, 33. 296). – 3. Q. Stert., híres gazdag orvos, több császár udvari orvosa. Plin. 29, 1. – 4. Cajus Stert., az előbbinek fivére, Claudius császár orvosa. Plin. 29, 1. – 5. L. Stert., Germanicus alvezére; Kr. u. 15-ben legyőzte a bructerusokat, egy év mulva az angrivariusokat. Tac. ann. 1, 60. 71. 2, 8. 17. – 6. L. Stert. Avitus, 92-ben Kr. u. consul; Martialis (9, 1, 1: sublini pectore vates) költőnek és barátjának nevezi.

I. B.