TARTALOMS

Stesimbrotus

SthsimbrotoV, Thasusból, Cimon és Pericles kortársa és Homerus költeményeinek magyarázója, politikai röpiratot írt Themistocles, Thucydides és Pericles ellen. E könyvében hevesen megtámadja Athenae nagy államférfiait, kik a szöveséges társakat alattvalóikká tették. Ezen egyoldalú pártszempont mellett is a könyv jelentékeny volt, a mi abból is kitünik, hogy Thucydides egynehányszor figyelembe vette, Plutarchus pedig egyik főforrásaként használta. Töred. l. Müller, Fr. h. Gr. 2, 52–58. V. ö. Wilamowitz, Herm. 12, 361 lap. Schmidt, das perikleische Zeitalter, 1, 183.

SCH. S.