TARTALOMS

Stigma

jegy, a minőt büntetésül, a lex Remmia (91. Kr. e.) szerint hamisvádemelők (l. Calumnia) vagy figyelmeztetésül tolvaj- s szökevényrabszolgák (F) és ad metalla itéltek homlokára szoktak sütni; az utóbbiaknak később a kezét és fülét szokták így megjegyezni. Az ilyenek elnevezése stigmatias. Szintén későbbi eredetű szokás volt az új katonákat eskűtétel előtt pontokkal bélyegezni meg a bőrfelületen. Veg. 1, 8. 2, 5.

CS. JÓ.