TARTALOMS

Strenae

azon ajándékok neve, melyeket a rómaiak ünnepeken, de legfőképen januarius elsején boni ominis causa adtak egymásnak. Suet. Oct. 57. Cal. 42. E szokást legelőbb Plautus (Stich. 3, 2, 6. 5, 2, 24) említi; az újévi ajándék czélját pedig Ovidius (fast. 1, 187) magyarázza meg. Ez ajándékok eredetileg nagyon egyszerűek voltak, többnyire süteményből vagy gyümölcsből állottak; ez utóbbit aranyfüsttel szokták bevonni. Mart. 8, 33. 13, 37. Sen. ep. 87. Későbben azonban ezek helyét értékes ajándék, de főképen pénz foglalta el. Ezzel lepték meg a patronusokat clienseik, császárokat alattvalóik. Ezen szokássá vált ajándékozások még Arcadius és Honorius császárok korában is megvoltak, sőt napjainkban is divatban vannak.

SZ. GY.