TARTALOMS

Strongylion

Strogguliwn, szobrász és érczöntő a pelopunnesusi háború idejében, Myron követője, ki első sorban állatszobrainak (lovak és bikák) köszönte nagy hírét. Az athenaei Arcropolison állott a trójai falovat ábrázoló nagy érczemlék (ippoV dourioV), a melyből Menestheus, Teucer és Theseus fiai bújtak ki. A szoborműnek 1840-ben megtalált, 3,5 m. hosszú basisa Chaeredemust nevezi meg az emlék fölállítójaként, S.-t pedig mestereként (CIA 1, 406); Pausanias (1, 23, 8) írja le. Aristoophanesnél is találunk reá czélzást (av. 1128). Artemis Swteira istennő szobrát kétszer faragta meg, Megara és Pagae számára (Paus. 1, 40, 2, 44, 4), ezeknek képét megtaláljuk a két város érmein. Az istennő rövid, térdig érő chitonban, kezében az égő fáklyával rohamra siet. A Helicon egy muzsacsoportozatában három alak származott S.-tól, míg a többieket Olympiosthenes és Cephisodotus készítették. Paus. 9, 30, 1. A római korban is kedvelték műveit. Egy fiút ábrázoló szobrát Philippiensisnek nevezték el, mert kedvencz műve volt Brutusnak; egy másik alkotását, a «szépikrájú» (euknhmoV) Amazont Nero annyira kedvelte, hogy állandóan magával vitte. Plin. 34, 32–82. Mart. 14, 171.

L. N.