TARTALOMS

Stuprum

fajtalanság, szorosabb értelemben véve oly erkölcstelen cselekedet, melyet valaki a tisztességes leányok vagy asszonyok szemérme ellen elkövetett. A szeméremsértést a legszigorúbban büntették. Házi körében maga a család feje itélt a bűnös fölött. Ha azonban a bűntény nyilvánossá lett, akkor az aedilisek emeltek panaszt s a nép mondott itéletet. A lex Julia de adulteriis a házasságtörtőket félvagyonuk elkobzásával büntette, a vagyontalanokat pedig testi büntetéssel és számkivetéssel sújtotta.

T. M.