TARTALOMS

Stymphalus

StumjaloV, StumjhloV, Arcadia északkeleti részén fekvő város egy hasonló nevű tónál; a tóban maig is nyomai vannak azon vízvezeték gátjainak, a melylyel Hadrianus császár a vizet Corinthus felé vezette. A rege szerint itt küzdött meg Heracles a híres stymphalusi madarakkal. Az Argos melletti, vízben dús Erasinus (ma Kefalari) a régiek véleménye szerint a stymphalusi (ma Zaraka) tónak földalatti lefolyása. Hdt. 6, 76. Pol. 4, 68. Liv. 33, 14. Jelentékeny romjai láthatók Kionia mellett.

K. J.