TARTALOMS

Sycophanta

sukojanthV, eredetileg «fügefeljelentő», azaz olyan egyén, a ki valakit a kiviteli tilalom alatt álló füge külföldre csempészésével vádolt Atticában. Plut. Sol. 24. Később általában izgága vádaskodót, perpatvarkodót, zsarolót jelentett, ki abból élt, hogy hamis váddal fenyegetőzve pénzt zsarolt ki polgártársaitól. Az athenaei törvényszéki állapotok és az ottani perrendtarás bonyolódottsága mellett ezek a s.-k valóságos csapásai voltak az athenaei köz- és magánéletnek, s visszaéléseik ellen szigorú törvényekkel küzdöttek. S. ellen nyilvános vádon (grajh) kívül esetenkint sommás vád (endeixiV, apagwgh, jasiV, eisaggelia és probolh) is volt emelhető, a büntetés pedig meghatározatlan volt (timhtoV l. Agwn czímszót), s halálra is szólhatott. Pörfelvevő tisztviselők a thesmotheták voltak. A s. híres leírása Demosthenes Aristogiton elleni 1. beszédében olvasható (51–53. fej.).

GY. GY.