TARTALOMS

Sumbouloi

rendkívüli tisztviselők Spartában, kiket az ephorusok a vezérek vagy néha a királyok mellé rendeltek ellenőrökül és tanácsadókul. Thuc. 2, 85. 3, 69. 5, 63. Diod. Sic. 12, 78.

GY. GY.