TARTALOMS

Syrtis major és minor

SurtiV megalh és mikra, alibyai tengernek Africa északi partjába nagyon mélyen betorkolló két öble, melyek sekélységük és erős hullámverésük miatt a hajózásra nagyon veszedelmesek voltak, partjaikon pedig rabló népek laktak. A nagy (keleti) Syrtis, Phyllusi öböl néven is említve, ma Szidra öble, a Boreum hegyfoktól (Keleten) a Cephalae hegyfokig (Nyugaton) terjedt; a kis Syrtis, Cercinitisi öböl néven is, ma Gabes öble, Nyugaton a Brachodes hegyfokkal volt határos. Partjai homokosak és kietlenek voltak, az embereket és hajókat nem ritkán nagy homoktömeggel borította el a szél. Sall. Jug. 78. 79. Hdt. 2, 32. 150. Strab. 17, 834 skk. Újabb utazók ezeket a leírásokat megerősítik.

E. B.