TARTALOMT

Tacfarinas

Tiberius császár numida származású alattvalója. Eleinte a római segédcsapatoknál szolgált, innen megszökvén gyülevész emberekből egy csapatot szervezett, azt római módon fölfegyverezte s begyakorolta s Kr. u. 17-ben hazájában lázadást támasztott, mely a Kis Syrtistől Nyugat felé lassanként igen nagy földre terjedt ki. Tac. ann. 2, 52. Kr. e. 19-ben megverték ugyan, de következő évben újra kezdte a harczot, nagy mozgékonyságot fejtett ki s minden komolyabb támadás elől visszahuzódott. Tac. ann. 3, 20. Változó szerencsével folyt a küzdelem (Plin. 36, 15), míg végre a császár 22-ben Qu. Junius Blaesust küldte ellene, ki T. embereinek egy részét Theveste és Sufes közt letelepítette ugyan, de a vezért elfognia sehogysem sikerült. Azonban Kr. u. 24-ben P. Dolabella (már a 4-ik római vezér T. ellen) Auzia (ma Aumale) mellett meglepte T.-t, a ki maga is elveszett az ütközetben. Tac. ann. 3, 32. 35, 73. 4, 23.

T. K.