TARTALOMA

Argus

o ’ArgoV. – 1. Zeus és Niobe fia, argosi hős, fiai: Criasus, Ecbasus, Pirasus, Epidaurus, Tiryns, Phorbas, Argus, Iasus. Mint Argos uralkodója országát a gabonatermelés meghonosításával boldogította. A. ölte meg az arcadiai bikát és a satyrust. Apollod. 2, 1, 1. 2. – 2. Inachusnak, Agenornak vagy Arestornak a fia; Hera a tehénné változott Io őrizetét rá bizta. Nagyon sok szeme volt (muriwpoV). Aesch. Prom. 569. Apollodorus szerint egész testén voltak szemei; Ovidius szerint (met. 1, 624) száz szeme volt a feje körül. Hermest küldték, hogy lopja el a tehenet s H. kődobásokkal megölte Argust. Szemeivel Hera a páva farkát díszítette fel. Ov. met. 1, 722. – 3. Polybus és Argia v. Phrixus és Chalciope fia, mint az Argo hajó épitője szerepel s maga is részt vesz az expeditióban. Más monda szerint Argust és fitestvéreit (Phrontis, Melas, Cytisorus) nagyatyjuk elüzte. Hellas felé indultak, útjokban találkoztak az argonautákkal s ezeket kalauzolták. Ap. Rhod. 2, 1095 kk.

SCH. A.