TARTALOMT

Theodotus

QeodotoV. – 1. Socrates egyik tanítványa. – 2. Lysimachus király egyik vezére, ki Sardes városát Seleucus királynak átadta. – 3. Antigonus király egyik hajóhadának parancsnoka, ki Ptolemaeusnak vezérével Polyclitusszal szemben 315-ben Kr. e. tengeri csatát vesztett. – 4. Aetoliai, III. Ptolemaeusnak vezére III. Antigonus ellen. – 5. Görög rhetor, XII. Ptolemaeusnak tanítója volt; ő adta a királynak azt a tanácsot, hogy ölesse meg a hozzá menekült Pompejust, és ő vitte el ennek fejét Caesarhoz. Caesar haragja elől elmenekült ugyan, de később (42-ben Kr. előtt) Brutus kezébe jutott, ki kivégeztette. Plut. Pompej. 77. 80. Brutus 33. Caesar 48.

SZI. GY.