TARTALOMA

Arii

– 1. A persa birodalom Aria nevű provinciájának lakói. L. Phil. Közl. 4, 675. – 2. Germán néptörzs, a gentes Lugiae közé tartozik (l. Ligii alatt). A név Harii alakban is előfordúl (Tac. Germ. 43), Grimm szerint a gót harjis ,hadsereg’ szóval függ össze.

P. G.