TARTALOMT

Theophilus

QeojiloV. – 1. Attikai comoediaíró, nyolcz darabjának a töredékeit l. Meineke, Fragm. com. Graec. 3, p. 326 (p. 816, kis kiad.). Kock, Com. Att. fragm. 2, p. 473. – 2. Gazdasági író. Varro r. r. 1, 1, 9. – 3. Orvos, Galenus kortársa. – 4. Jogtudós, résztvett az institutiók szerkesztésében.

SCH. A.

5. Keresztény apologeta, Antiochia püspöke a 2-ik században; pogány hitről tért át a keresztény vallásra, írt egy vitairatot görög nyelven egy bizonyos Autolicus ellen, ki a keresztényeket kigúnyolta. Kiadás: Otto, Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi, Jena (1847–1861), vol. VIII.

P. V.