TARTALOMT

Tigellinus

Sophonius, agrigentumi származású férfi. Caligula testvéreivel Agrippinával s Juliával tiltott viszonyt folytatván, a császár Kr. u. 39-ben száműzte, Claudius azonban visszahívta. Ezután nagy szenvedélylyel űzte a versenylótenyésztést s ennek révén bizalmas barátja lett Nerónak, ki őt Burrus halála után praefectus praetoriónak nevezte ki. Tac. ann. 14, 51. Ezen állásában nagy szerepe volt Nero nejének Octaviának gyászos sorsában (Tac. ann. 14, 60), a Piso-féle összeesküvésre következő kegyetlenségekben (u. o. 61) s általában Nero folytonosan fokozódó vér- és pénzszomjában s erkölcsi romlásában. Nero bukása után Galbához pártolt, de a felbőszült néppel szemben így is nehezen birta életét T. Viniustól megvásárolni. Galba halála után a nép sürgetésére Otho a gonosz ember öngyilkosságra kényszerítette. Tac. hist. 1, 72. Plut. Oth. 2.

T. K.