TARTALOMT

Timagoras

TimagoraV. – 1. Timonax atyja Cyprus szigetéről, ki a görögök ellen indult perzsa hajóhadnak egyik vezére volt. Hdt. 7, 97 skk. – 2. Athenagoras fia, Pharnabazus kortársa, politikai menekült Cyzicusból. Thuc. 8, 6. 39. – 3. Tegeából való, kit a lacedaemonbeliek követül küldöttek a perzsa udvarba Kr. e. 430-ban, hogy pénzbeli és fegyveres segítséget szerezzen. Thuc. 2, 67. – 4. Athenaebeli, ki Artaxerxes perzsa királynál követségben járt ugyanakkor, mikor Thebae lakói a királyt Pelopidas és Ismenias követeik által a saját ügyöknek akarták megnyerni. Mikor T. visszatért, az athenaebeliek halálra itélték, mivel a perzsa királytól pénzt fogadott el, és Pelopidas törekvéseit előmozdította. Xen. Hell. 7, 1. Plut. Artax. 22. Pelop. 30. – 5. Gelabeli bölcselő, ki először Theophrastus tanítványa volt, utóbb Stilponhoz csatlakozott. Diog. Laërt. 2, 113. Phot. bibl. 167. – 6. Epicureus bölcselő. Cic. Acad. 2, 25, 80. – 7. Chalcisbeli festő, ki a pythiai versenyeken legyőzte Panaenust, Phidias testvérnek fiát. Plin. 35, 58. – 8. Ismeretlen időből való író, ki Qhbaika és peri potamwn czímű munkákat írt. Schol. Eur. Phoen. 159. 670.

K. J.