TARTALOMT

Tirocicium fori

Miután a római ifjú túl volt az elemi, grammatikai és rhetorikai oktatáson és felöltötte a toga virilist (14–16 éves korában), magánjogi és politikai önállósága elkezdődött. Mielőtt azonban vagy katonai vagy pedig akár mint köztisztviselő akár mint szónok politikai pályára lépett volna ki, a köztársaság vége felé fölkapott divat szerint egy évet fordított gyakorlatra s czéljához képest vagy valamely hadvezér kiséretéhez (v. ö. Cohors) csatlakozott, vagy pedig valamelyik híres államférfiú mellé. Az előbbi gyakorlat tirocinium militiae, az utóbbi tirocinium fori nevet viselt. A t. f. abból állt, hogy a római ifjú lehetőleg folytonosan az illető államférfiú oldalán tartózkodott, s vele mint hallgató jelen volt a törvényszéki és politikai tárgyalásokon, tudományos beszéletéseken (dictionibus interesse) s vitákon (altercationes et jurgia), hogy magát a gyakorlati életre kiképezze (pugnare in proelio discere). Tac. dial. 34. Igy tanult Cicero is ifjú korában Q. Mucius Scaevola augur, ennek halála után meg a hasonló nevű pontifex oldalán; ő mellette pedig későbben Caelius. Cic. Lael. 1. Cael. 4. Quint. 12, 11, 6.

CS. JÓ.