TARTALOMT

Tribuni

eredetileg az egyes tribusok előljárói, a kik bizonyos magistratusi teendőkben segédkeztek, így nevezetesen census, dilectus, adókirovás stb. alkalmával. Későbben curatores tribuum néven fordulnak elő, a tribunus elnevezés pedig más tisztviselőkre száll át, így: t. celerum, militum, tribuni plebis; a császárkorban: t. fabricarum, a fegyvergyárak felügyelője; t. stabuli, császári főlovászmester; t. fori suarii, notariorum stb.

CS. JÓ.