TARTALOMT

Tribuni aerarii

(e. sz. tribunus aerarius) voltak hajdanta azon tribuselőljárók (l. Tribuni), kik a hadjáratból visszatért katonáknak mint alattuk álló tribustagoknak (tribules) a zsoldot kifizették (l. Stipendium). Ha e czélra nem az aerariumból kaptak pénzt, hanem maguk szedték be a tribustagoktól (nevezetesen Kr. e. 406 előtt), akkor bevételeikről és kiadásaikról be kellett számolniok az aerariumnak. Később, midőn a hosszú ideig tartó hadjáratok miatt megszünt az utólagos zsoldfizetés, quaestorok teljesítették azt a táborban, a hol talán a t. ae. segédkeztek nekik. A lex Aurelia (70. Kr. e.) egy harmadik bírói decuriát állított föl tribuni aerarii közül, a kik ugyan a plebshez tartoztak, de lovagrendi censusuk volt. Dio 43, 25. Cic. Phil. 1, 8, 20. Lásd Judex. A lex Julia (46. Kr. e.) megszüntette ezt a bírói decuriát s azontúl a t. ae. bírói v. katonai szereplése nem fordul elő.

CS. JÓ.