TARTALOMT

Tribuni militum consulari potestate

A plebejusok azon követelődzését, hogy a consulok egyike plebejus legyen, avval akarták elhallgattatni a patriciusok, hogy 444-ben Kr. e. a consulság helyébe elfogadták a tribunatus militum fölállítását, a mely hivatalra plebejus is választható volt, de bele telt 42 év, míg plebejus is került a tr. militum közé. Számuk 3–8 közt váltakozott; hatalmuk olyan volt, mint a consuloké, csakhogy nem tarthattak sem censust, sem diadalmenetet. L. Censor. Hogy consulokat vagy katonai tribunusokat válaszszanak-e, azt évről-évre a senatus döntötte el a választó comitia összehívása előtt. 443–389-ig összesen 22-szer választottak tribunusokat. Livius 4, 6. 5, 1.

CS. JÓ.