TARTALOMT

Triclinium

– 1. A tricliniumot szűkebb értelemben az a három pamlag (lecti triclinares) alkotta, melyek a négyszögletes ebédlő asztal (quadra) három oldalán voltak elhelyezve (a 838. á. római reliefkép után), s melyeken a férfiak a görög szokást utánozva balkarjukkal a pamlagokon elhelyezett vánkosokra dőlve hevertek (accumbere, accubare, discumbere), míg a nők és gyermekek ősi római módra általán ültek. Az asztal negyedik oldala szabad volt, hogy ott az ételeket föladhassák. A pamlagok rangja különböző volt (839. ábra); legelőkelőbb volt a lectus medius, szemben az asztal üres oldalával. Ettől balra (a l. mediuson levők szempontjából) volt a l. summus, jobbra a rangra utolsó, a l. imus. Minden lectuson három hely volt, a locus summus, medius, imus. A lectus imuson a locus summus a lectus medius mellett első sarkon volt, míg a lectus summuson a locus summus az ellenkező végre esett. A legelőkelőbb hely, a locus consularis (a lectus mediuson a locus summus), a lectus inus felé eső szélen volt. V. ö. Hor. sat. 2, 8. A pamlagok eleinte kecskebőrrel voltak leterítve (lectus Punicanus), később drága takarókkal (peristromata). A szabadban, templomoknál, kutaknál, síroknál kőasztalok és kőpamlagok voltak. – 2. Tágabb értelemben triclinium a. m. ebédlő. Eleinte a rómaiak az atriumban étkeztek, de később évszakok szerint különböző ebédlők voltak. Varro. l. l. 8, 29.

V. K.

838. Triclinium, reliefkép után.

838. Triclinium, reliefkép után.

839. Triclinium rendje.

839. Triclinium rendje.