TARTALOMA

Arrii

elterjedt név Italiában. – 1. Q. Arrius, Kr. e. 73-ban praetor volt, praetorsága után Sicilia kormányzását kellett volna átvennie, hol Verres miatt nehezen várták, de minthogy a rabszolgák ellen küldték, nem mehetett. Crixust, az egyik rabszolgavezért leverte ugyan, de őt viszont Spartacus győzte le s midőn végre útban volt provinciája felé meghalt (72?). Cic. Verr. 2, 15. 4, 19. Ps. Ascon. p. 101. Liv. ep. 96. – 2. Q. Arrius 63 előtt praetor volt; ő hozta az első hireket Rómába Catilina czinkosainak csoportosulásáról Etruriában. Plut. Cic. 15. Cicero kiemeli szónoki képességeit. Úgy látszik, közreműködött Caesar consullá való választásánál (Cic. ad Att. 1, 17, 11); de abban, hogy Caesar őt e hivatalra való pályázásánál viszont megsegítse, csalatkozott. Cic. ad Att. 2, 5, 2. 7, 3. Consulságra való törekvésével függ össze a fényes halotti tor, melyben atyja halála után 59-ben a népet megvendégelte. Hor. sat. 2, 3, 86. Ciceroval kezdetben nem volt jól, később kibékültek. Cic. Vatin. 12, 30. – 3–4. Az előbbinek két fiát (neveik ismeretlenek) Hor. mint oktalan pazarlókat jellemzi (sat. 2, 3, 243: «Par nobile fratrum»). – 5. Arrius Varus, először Armeniában szolgált Dom. Corbulo alatt (Kr. u. 54), kit Nero előtt befeketített. 69-ben Antonius Primusszal együtt vonult Italiába; harczolt Bedriacumnál. Róma bevétele után praefectus praetorio lett, de Licinius Mucianus nemsokára letette hivataláról. Tac. ann. 13, 9. hist. 3, 16. 61. 4, 2, 68. – 6. Arria. Caecina Paetus neje. Férje résztvett Camillus Scribonianus szerencsétlenül végződött összeesküvésében Claudius ellen 42-ben Kr. u. s azért Rómába vitték, hogy kivégezzék. A. halászbárkán követte a férjét vivő hajót s miután megmentenie nem sikerült, saját keblébe tőrt döfött s így biztatta a haláltól remegőt: «Paete, non dolet». Plin. ep. 3, 16. Tac. ann. 16, 34. Dio Cass. 60, 16. – 7. Az előbbeninek leánya, Thrasea Paetus (l. o.) neje. – 8. Római nő, Galenus barátnője, Plato rendszerének híve. Galen. 14, 218. Talán hozzá intézte Diogenes Laërtius Bölcsészek Élete, Bioi jilosojwn cz. művét. – 9. Arria Fadia, egy libertinusnak, Q. Fadiusnak leánya, M. Antoniusnak, a triumvirnek felesége. Cic. Phil. 2, 2. 3, 6. – 10. Arria Fadilla, a) Antoninus Pius anyja, Aurelius Fulvus neje, Arrius Antoninus leánya (Vita Ant. 1); b) M. Aurelius császár és Faustina leánya, Commodus nővére, szül. 154 körül. Herod. 1, 13.

T. K.