TARTALOMV

Verrius

M. Verr. Flaccus, hírneves tanító és grammatikus, Augustus unokáinak nevelője, meghalt agg korában Tiberius alatt. Nevelési módszerében a nagyravágyást ápolta s felköltésére a versenyeket, pályadíjakat és jutalmakat használta fel. Mint grammatikus műveivel nagy érdemeket szerzett, de fájdalom munkái elvesztek. Ezek voltak: de obscuris Catonis (Gellius 17, 6); de orthographia, a mely ellen Scribonius Aphrodisius heves gúnyiratot intézett (Sueton. gr. 19) s a melyet több grammatikus használt; epistulae, grammatikai vizsgálódások levélalakban; Saturnus, a Saturnalia szertartásairól (Macrob. 1, 4, 7); rerum memoria dignarum libri (Gell. 4, 5. Plin. az indexekben 3. 7. 8. 14. 15. 18. 28. 29. 33. 34. 35); Etruscarum rerum libri (schol. Veron. Vergiliushoz p. 103 Keil). Tőle származnak a híres fasti Praenestini (l. Mommsen, Corp. Inscript. Lat. I), melyekhez valószínűleg magyarázatokat is írt, a melyeket Ovidius használt. Legnagyobb, és bár csak töredékekben, de egyetlen reánk maradt műve de verborum significatione (l. Festus).

SZ. J.