TARTALOMV

Vindicianus Afer

afrikai származású tudós orvos, a ki I. Valentinianus császár (364–375) udvarán mint comes archiatrorum működött. Földije, orvosa és barátja volt Szent Agostonnak, a ki mint ez confessiones cz. művében elmondja, V. térített a keresztény hitre. V. de expertis cz. orvosi kézikönyvet írt, melyet a középkori orvosok sokszor idéztek és kivonatoltak; ez a műve elveszett, fennmaradt töredékei között a legnevezetesebb egy 78 hexameterből álló tanköltemény, mely az egyszerű gyógyszerek hatását ismerteti. V. fennmaradt töredékeit legujabban Valentin Rose adta ki 1894-ben, még pedig Theodorus Priscianus (l. o.) műveinek függeléke gyanánt. Fabr. bibl. gr. 13, 446. E. H. F. Meyer, Gesch. d. Bot. 2, 285. Handb. d. Gesch. d. Med. 1902, 1, 623.

TI. M.